Mutators / Unreal Tournament / Noitem Mutator Pack

no image

InfoMutator Information

Noitem Mutator Pack
None
Unknown
August 2004
No
No
No Pulse Gun
No Flak Cannon
No Sniper Rifle
No UDamage
No Invisibility
No Jump Boots
No Ripper
No Minigun
No Health
No Rocket Launcher
No Shock Rifle
No Armour
No Bio Rifle
No Shield Belt
None
None
13.8 KB
noitem_mutator_pack.zip
aec12577671930912ab57da51748706ebef2a545

FilesPackaged Files

Name Size Hash Also In
NoArmor.u 1.2 KB 508e331337e8e03147d6ea1b92d98d8a3e2282aa -
NoBioRifle.u 1.2 KB d31c0c3fc289d4863cf0cf9704749e43ae6b48a6 -
NoFlakCannon.u 1.2 KB 9fe9246be3a8315e61300534e4490f2e24f9461b -
NoHealth.u 1.3 KB 41c056e31262af00e8ea3430767aed3fb4134426 -
NoInvisibility.u 1.2 KB 8ec8640eacb2ad8ffad88b8da50373aca79cf2d8 -
NoJumpBoots.u 1.2 KB 4d589ba578645e13cb1a149aa13e1e0ebcdac978 -
NoMinigun.u 1.2 KB 38dc0556a58d1d82deccfb850a4a944e74a5f8bb -
NoPulseGun.u 1.2 KB 7cc31ecb43ce181d0e854b3685372db23833aa05 -
NoRipper.u 1.2 KB b52d614379afe3c1a2edfe8f5a6d14e99b4ce22c -
NoRocketLauncher.u 1.2 KB c6a40f9cdcc246154afe0f1243c73448af31b264 -
NoShieldBelt.u 1.2 KB 5d20fa8fdd6a6774372a78b18d2fecdc84fa7f64 -
NoShockRifle.u 1.2 KB 0a5ce68b9d7919280f95f426f0a9d5cda0537654 -
NoSniperRifle.u 1.2 KB 3f73f2468e09d8d13f2ab928b4687e5a1845a4e8 -
NoUDamage.u 1.1 KB d6214e79e60887bb31aa0b609d7f7070953ba503 -
15

Download Downloads

Alert Icon Report a problem