Maps / Unreal Tournament / Capture The Flag / CTF-RioNaPali-Especial

screenshot

InfoMap Information

CTF-RioNaPali-Especial
Capture The Flag
Rio Na Pali - Especial
Roque Nonini
6-12
Yes
April 2023
30% 30% 30% 30% 30% Nali Temple
30% 30% 30% 30% 30% Natural
40% 40% 40% 40% 40% Skaarj Tech
1.3 MB
ctf-rionapali-especial.zip
e9c714ecfaf5d147be7a38038c4a9cc5db5c941f

FilesPackaged Files

Name Size Hash Also In
CTF-RioNaPali-Especial.unr 2.9 MB 8e892c115c12243d05253ca32a7ba68640794169 -
1

Download Download Mirrors

Alert Icon Report a problem