Mutators / Unreal Tournament / Nyan Cat Deemer

screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot

Mutator Information

Nyan Cat Deemer
Replaces Redeemer with Nyan Cat Deemer.
Unknown
September 2013
No
No
Nyan Cat Deemer
Replaces Redeemer with Nyan Cat Deemer.
11.7 MB
NyanCatDeemer_4056b159.zip
4056b159173893dc1098a109c9762b773cf710af

Packaged Files

Name Size Hash Also In
NyanCam.utx 906.5 KB 7ce4230c925ffefd16e086781a8cde3f693d55fd -
NyanCatDeemer.u 3.2 MB 657a0319a667c9a3eec69c2b68c1e5e592541c18 -
NyanGuides.utx 906.4 KB c32715ba412f20a582b1c67b627af59612fcff6f -
NyanTexs.utx 777.0 KB 8f939594884a598f469f9d3990d0a2ec69c85e19 -
NyanTra.utx 37.0 KB e2e1af2e6cac62e70553be19e3cb189f1907d77e -
19

Downloads